Troms og Finnmark

Fylkene Troms og Finnmark ble 01.01.20 slått sammen til Troms og Finnmark fylke.